Tannlegeskrekk

Sveitter du i hendene, får hjartebank, urolig mage eller mister nattesøvnen av tanken på å gå til tannlegen? Du er ikkje åleine.

Odontofobi er ein fobi som omhandlar irrasjonell og overdriven frykt for tannlegar. Enkelte er redd spesielle delar av tannlegebesøket, som tildømes boring, brekningar, bedøvelse. Felles er ofte ein redsle for å bli utsett for smertefulle opplevingar ein ikkje har kontroll over. Me er alle ulike, og det er difor viktig at du fortel oss kva det er du gruar deg til.

Hjå oss har me spesialkompetanse og god erfaring med behanding av pasientar som er redde for å gå til tannlegen. Me brukar kognitiv terapi for å hjelpe pasientar som er svært redde for tannlegebesøket. Me har ein genuin interesse og glede av å hjelpe pasientar med tannlegeskrekk.

Når me er så heldige at me får lov til å vere ein del av kuren mot tannlegeskrekk, har me ein skikkelig god dag på jobben. Me er ikkje robotar, men vanlege ufarlege menneske.

Tannlegeskrekk kan behandles. Hjå oss er det tannlegen og du som pasient som lagar ein plan og vurderer korleis dette skal føregå. Me kartlegg kva som startar redselsreaksjonane og øver på å takle dette. Og det er svært viktig at du er innstilt på å snu den vonde sirkelen. Du må vere forberedt på utfordringar, for det er diverre slik at for å mestre angsten må ein først bli venn med den. Ein må kjenne på den, og oppleve at den ikkje er farleg berre ubehageleg.

Me deler tannbehandlinga opp i etappar som passar deg. Kansje finn me ut at første time bare skal brukast til å skape ein trygg relasjon oss imellom.

«God behandling vektlegger at pasienten skal få oppleve kontroll og mestring. Ofte vil dette målet kunne nås etter 5–7 behandlingstimer.»
ref. Den norske tannlegeforening

Sageneshuset, Borggata 63

5417 STORD

53 41 61 66

Ring oss idag!

Opningstider

Mån–Fre: 08.00–15.30

Bestill time

post@tannlegeoen.no
Følg oss på Facebook