Røntgen tenestar- CT/panoramarøntgen

Me tilbyr eit utvida spekter av røntgenundersøkelsar. Me tilbyr opptak av panoramarøntgen, cephalogram og CBCT-opptak til pasientar og henvisande tannlegar. Dette gjer at me er rusta for å gi pasientar hjå oss ei god utreiing før behandling. All bruk av røntgen skal vere berettiga. 

 

CBCT står for "Cone Beam Computed Tomografi" og er ein moderne radiologisk undersøkelsesteknikk til bruk i tannlegevirksomheit.

Teknologien som blir brukt gjer det mogeleg å framstille snittbilder slik at dei kan granskast i 3D- på same måte som ein medising CT.

CBCT-maskinen blir brukt for å vurdere retinerte tenner, planlegging av implantatbehandling og ureiing av sjukdommar i kjeve/kjeveledd. 

Alle opptak bir sendt til ansvarleg kjeve. og ansiktsradiolog for berettigelse, optimalisering og beskrivelse. 

Hjå oss er radiolog Anders Valnes ansvarleg kjeve- og ansiktsradiolog.

Henvisning for CBCT og OPG

Tannlege Øen tar i mot henvisningar for CBCT(3D-røntgen) og OPG(panoramarøntgen). CBCT-opptaka blir vurdert av spesialist i kjeve-og ansiktsradiologi Anders Valnes. Henvisande tannlege får beskriving og om ønskeleg røntgenopptak tilsendt per post eller via mail.

Sageneshuset, Borggata 63

5417 STORD

53 41 61 66

Ring oss idag!

Opningstider

Mån–Fre: 08.00–15.30

Bestill time

post@tannlegeoen.no
Følg oss på Facebook